Αναζήτηση - Ετικέτες
Αναζήτηση - Περιεχόμενο
Αναζήτηση - Ετικέτες
Αναζήτηση - Περιεχόμενο
Ποδόσφαιρο Εξοπλισμός
Κατάστημα Puma.com

Σύνταξη 4-3-3 (2 Holding Mids)

Σε αυτά τα βίντεο συζητάμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συστήματος 4-3-3 τόσο στην επίθεση όσο και στην αμυντική φάση. Αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα πολύ επιθετικό σύστημα πίεσης.

4-3-3 Γενικά